novinky     o nás      program      kudy k nám      fotogalerie      historie      kontakt


 

 

 


 
o nás:


 

Nadační fond Koleč byl založen v dubnu 2007 za účelem záchrany zámku Koleč. Jak jistě mnozí z Vás ví, tento objekt a pozemky k němu přilehlé, se nachází ve velmi žalostném stavu. Jeho poslední majitel v roce 2007 požádal o vyjmutí zámku ze seznamu kulturních památek. V květnu 2008 mu byla žádost ministerstvem kultury zamítnuta.

Nadačnímu fondu Koleč se zámek podařilo koupit v nucené dražbě dne 8.7.2008. Finanční prostředky na tuto koupi má nadační fond bezúročně vypůjčené.

Díky dobrovolníkům a vybraným finančním darům se nám podařilo vybudovat provizorní oplocení kolem celého zámeckého areálu, abychom zabránili jeho další devastaci. Pak jsme částečně vyčistili nádvoří s čestným dvorem. Poděkování patří všem, kteří doposud přispěli a pomáhali.

Abychom kulturní dědictví předků zachránili, musíme žádat o dotace. Nejdůležitější z nich bude dotace z evropských fondů. Čeká nás ještě mnoho usilovné práce.

V plánu máme i pořádání kulturních akcí na nádvoří, aby zámek postupně ožíval. Případný výtěžek bude použit na jeho další záchranu.